افتتاحیه فرش الماس کویر شعبه مشهد
30
شهریور

افتتاحیه فرش الماس کویر شعبه مشهد

شرکت فرش الماس کویر در راستای گسترش کار خود و قابل دسترس بودن فرش الماس کویر بنا به تقاضای هموطنان شمال شرق کشور اقدام به افتتاح شعبه مشهد در ۲۰ تیر ماه سال ۱۳۹۸ در خیابان سنا آباد کرد. که با استقبال مردم خونگرم مشهد روبرو شد. این افتتاحیه با حضور جناب آقای دکتر پور ابراهیمی نماینده ی مردم دیار کریمان و مدیریت محترم عامل جناب آقای محمدرضا انتظاری و قائم مقام ایشان جناب آقای مهدی انتظاری و مدیران ارشد و همکاران فرش الماس کویر انجام پذیرفت. در این افتتاحیه از طرحهای جدید کلکسیون درباری نیز رونمایی شد.